Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 10 – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 10 đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 10 – Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 10. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 10. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 10

Chương 1: Nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử Bài 5: Cấu hình electron Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion Bài 13: Liên kết cộng hóa trị Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen Bài 22: Clo Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo Bài 25: Flo - Brom - Iot Bài 26: Luyện tập nhóm halogen Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Bài 29: Oxi - Ozon Bài 30: Lưu huỳnh Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học Bài 38: Cân bằng hóa học Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
+ Mở rộng xem đầy đủ