Giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Hóa học lớp 9

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 9 – Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 9. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit Bài 2: Một số Oxit quan trọng - A. Canxi Oxit Bài 2: Một số oxit quan trọng - B. Lưu huỳnh đioxit Bài 3: Tính chất hóa học của axit Bài 4: Một số axit quan trọng Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ Bài 8: Một số bazơ quan trọng - A.Natri Hidroxit Bài 8: Một số bazơ quan trọng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH Bài 9: Tính chất hóa học của muối Bài 10: Một số muối quan trọng Bài 11: Phân bón hóa học Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Chương 2: Kim loại

Bài 15 : Tính chất vật lý của kim loại Bài 16 : Tính chất hóa học của kim loại Bài 17 : Dãy hoạt động hóa học của kim loại Bài 18: Nhôm Bài 19: Sắt Bài 20: Hợp kim sắt: Gang,thép Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại Bài 23: Thực hành : Tính chất hóa học của nhôm và sắt Bài 24: Ôn tập học kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 25: Tính chất của phi kim Bài 26: Clo Bài 27: Cacbon Bài 28: Các oxit của cacbon Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Bài 36: Metan Bài 37: Etilen Bài 38: Axetilen Bài 39: Benzen Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên Bài 41: Nhiên liệu Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài 44: Rượu etylic Bài 45: Axit axetic Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic Bài 47: Chất béo Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit Bài 50: Glucozơ Bài 51: Saccarozơ Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ Bài 53: Protein Bài 54: Polime Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit Bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô cơ Bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ
+ Mở rộng xem đầy đủ