Giải toán lớp 4 - Giải bài tập toán lớp 4 - Học tốt toán 4

Giải bài tập toán lớp 4 - Giải toán lớp 4 - Giải toán sgk lớp 4. Các bài tập được giải và hướng dẫn giải đầy đủ , ngắn gọn, dễ hiểu nhất nhằm giúp học sinh tham khảo và củng cố kiến thức cơ bản và phương pháp giải. Trong quá trình làm nếu có gì chưa hiểu các bạn có thể gửi email về địa chỉ: hotro@chuabaitap.com để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100 000 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 Biểu thức có chứa một chữ Luyện tập trang 7 Các số có sáu chữ số Luyện tập trang 10 Hàng và lớp So sánh các số có nhiều chữ số Triệu và lớp triệu Triệu và lớp triệu (tiếp theo) Luyện tập trang 16 Luyện tập trang 17 Dãy số tự nhiên Viết số tự nhiên trong hệ thập phân So sánh và xếp thự tự các số tự nhiên Luyện tập trang 22 Yến, tạ, tấn Bảng đơn vị đo khối lượng Giây, thế kỉ Luyện tập trang 26 Tìm số trung bình cộng Luyện tập trang 28 Biểu đồ Biểu đồ (tiếp theo) Luyện tập trang 33 Luyện tập chung trang 35 Luyện tập chung trang 36

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

1. Phép cộng và phép trừ

2. Phép nhân

3. Phép chia

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

2. Giới thiệu hình bình hành

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

1. Phân số

2. Các phép tính với phân số

3. Giới thiệu hình thoi

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số - Một số bài liên quan đến tỉ số

2.Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 Ôn tập về biểu đồ Ôn tập về phân số Ôn tập về các phép tính với phân số Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 3 Ôn tập về đại lượng Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 Ôn tập về hình học Ôn tập về hình học (tiếp theo) Ôn tập về tìm số trung bình cộng Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Luyện tập chung trang 176 Luyện tập chung trang 177 Luyện tập chung trang 178 Luyện tập chung trang 179
+ Mở rộng xem đầy đủ