Giải bài tập SGK môn Vật lý lớp 10 Nâng cao – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn vật lý lớp 10 nâng cao đầy đủ, chính xác

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Vật lý lớp 10 Nâng cao – Giải bài tập SGK môn Vật lý lớp 10 Nâng cao. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Vật lý lớp 10 Nâng cao. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 10 Nâng cao

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ Bài 2: Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều Bài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 6: Sự rơi tự do Bài 7: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều Bài 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc Bài 11: Sai số trong thí nghiệm thực hành

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 13: Lực. Tổng hợp và phân tích lực Bài 14: Định luật I Niu-tơn Bài 15: Định luật II Niu-tơn Bài 16: Định luật III Niu-tơn Bài 17: Lực hấp dẫn Bài 18: Chuyển động của vật bị ném Bài 19: Lực đàn hồi Bài 20: Lực ma sát Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng Bài 23: Bài tập về động lực học Bài 24: Chuyển động của hệ vật

Chương 3: Tĩnh học vật rắn

Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng Bài 33: Công và công suất Bài 34: Động năng. Định lí động năng Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường Bài 36: Thế năng đàn hồi Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học chất lưu

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Chương 6: Chất khí

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất Bài 45: Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy-xác Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 50: Chất rắn Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 58: Nguyên lí 1 nhiệt động lực học Bài 59: Áp dụng nguyên lí 1 nhiệt động lực học cho khí lí tưởng Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí 2 nhiệt động lực học
+ Mở rộng xem đầy đủ