Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 10 Nâng cao – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 10 Nâng cao đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 10 Nâng cao – Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 10 Nâng cao. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 10 Nâng cao. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chương 1: Nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 6: Lớp và phân lớp electron Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử Bài 8: Luyện tập chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 14: Luyện tập chương 2 Bài 15: Bài thực hành số 1: Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion Bài 17: Liên kết cộng hóa trị Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba Bài 19: Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa Bài 23: Liên kết kim loại Bài 24: Luyện tập chương 3

Chương 4: Phản ứng hóa học

Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Bài 27: Luyện tập chương 4 Bài 28: Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm halogen

Bài 29: Khái quát về nhóm halogen Bài 30: Clo Bài 31: Hiđro clorua - Axit clohiđric Bài 32: Hợp chất có oxi của clo Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo Bài 34: Flo Bài 35: Brom Bài 36: Iot Bài 37: Luyện tập chương 5 Bài 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen Bài 39: Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halogen

Chương 6: Nhóm oxi

Bài 40: Khái quát về nhóm oxi Bài 41: Oxi Bài 42: Ozon và hiđro peoxit Bài 43: Lưu huỳnh Bài 44: Hiđro sunfua Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh Bài 46: Luyện tập chương 6 Bài 47: Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh Bài 48: Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 50: Cân bằng hóa học Bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
+ Mở rộng xem đầy đủ