Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao | Hóa học 11

Giải Hóa học lớp 11 nâng cao - Bài tập Hóa học 11 nâng cao được giải và hướng dẫn đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất giúp học sinh hiểu và củng cố kiến thức và phương pháp giải Hóa học lớp 11 nâng cao. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 11 nâng cao

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li Bài 2: Phân loại các chất điện li Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Bài 7: Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ Bài 10: Nitơ Bài 11: Amoniac và muối amoni Bài 12: Axit nitric và muối nitrat Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ Bài 14: Photpho Bài 15: Axit photphoric và muối photphat Bài 16: Phân bón hóa học Bài 17: Luyện tập: Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Chương 3: Nhóm Cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon Bài 20: Cacbon Bài 21: Hợp chất của cacbon Bài 22: Silic và hợp chất của silic Bài 23: Công nghiệp silicat Bài 24: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ Bài 26: Phân loại về gọi tên hợp chất hữu cơ Bài 27: Phân tích nguyên tố Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Bài 31: Phản ứng hữu cơ Bài 32: Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Bài 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Bài 36: Xicloankan Bài 37: Luyện tập: Ankan và xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân Bài 40: Anken: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Bài 41: Ankađien Bài 42: Khái niệm về tecpen Bài 43: Ankin Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocabon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 46: Benzen và ankylbenzen Bài 47: Stiren và naphtalen Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên Bài 49: Luyện tập So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Bài 52: Luyện tập Dẫn xuất halogen Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí. Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Bài 55: Phenol Bài 56: Luyện tập Acol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài 58: Anđehit và xeton Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton Bài 60: Axit cacbonxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí Bài 61: Axit cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic
+ Mở rộng xem đầy đủ