Giải bài tập Hóa học lớp 12 nâng cao | Hóa học 12

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 12 nâng cao – Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 12 nâng cao. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 nâng cao. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 12 nâng cao

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este Bài 2: Lipit Bài 3: Chất giặt rửa Bài 4: Luyện tập mối liên hệ giữa hidrocacbon va một số dẫn suất của hidrocacbon

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: Glucozơ Bài 6: Saccarozơ Bài 7: Tinh bột Bài 8: Xenlulozơ Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu Bài 10: Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit và protein

Bài 11: Amin Bài 12: Amino axit Bài 13: Peptit và protein Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein Bài 15: Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Bài 16: Đại cương về polime Bài 17: Vật liệu polime Bài 18: Luyện tập polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 19: Kim loại và hợp kim Bài 20: Dãy điện hóa kim loại Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại Bài 22: Sự điện phân Bài 23: Sự ăn mòn kim loại Bài 24: Điều chế kim loại Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân - Sự ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài 28: Kim loại kiềm Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Bài 30: Kim loại kiềm thổ Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Bài 33: Nhôm Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Bài 36: Bài thực hành số 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng Bài 37: Bài thực hành số 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7: Crom - Sắt - Đồng

Bài 38: Crom Bài 39: Một số hợp chất của crom Bài 39: Một số hợp chất của crom Bài 40: Sắt Bài 41: Một số hợp chất của sắt Bài 42: Hợp kim của sắt Bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng Bài 44: Sơ lược về một số kim loại khác Bài 45: Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng Bài 46: Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb Bài 47: Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch Bài 50: Nhận biết một số chất khí Bài 51: Chuẩn độ axit - bazơ Bài 52: Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat Bài 53: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ Bài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một số ion trong dung dịch Bài 55: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường
+ Mở rộng xem đầy đủ