Giải bài tập SGK Hóa học lớp 12

Giải Hóa học lớp 12 sgk - Bài tập Hóa học 12 được giải và hướng dẫn đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất giúp học sinh hiểu và củng cố kiến thức và phương pháp giải Hóa học lớp 12. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 12

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este Bài 2: Lipit Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: Glucozơ Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit và protein

Bài 9: Amin Bài 10: Amino axit Bài 11: Peptit và protein Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Bài 13: Đại cương về polime Bài 14: Vật liệu polime Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại Bài 19: Hợp kim Bài 20: Sự ăn mòn kim loại Bài 21: Điều chế kim loại Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Bài 26: Kim loại kiềm thổ Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Bài 31: Sắt Bài 32: Hợp chất của sắt Bài 33: Hợp kim của sắt Bài 34: Crom và hợp chất của crom Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 41: Nhận biết một số chất khí Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường
+ Mở rộng xem đầy đủ