Giải bài tập SGK Vật lý lớp 12

Giải Vật lý lớp 12 sgk - Bài tập Vật lý 12 được giải và hướng dẫn đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất giúp học sinh hiểu và củng cố kiến thức và phương pháp giải Vật lý lớp 12. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bài 1: Dao động điều hòa Bài 2: Con lắc lò xo Bài 3: Con lắc đơn Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Bài 8: Giao thoa sóng Bài 9: Sóng dừng Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Chương 3: Dòng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều Bài 13: Các mạch điện xoay chiều Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp Bài 17: Máy phát điện xoay chiều Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha Bài 19: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Bài 20: Mạch dao động Bài 21: Điện từ trường Bài 22: Sóng điện từ Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng Bài 25: Giao thoa ánh sáng Bài 26: Các loại quang phổ Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại Bài 28: Tia X Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng Bài 31: Hiện tượng quang điện trong Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo Bài 34: Sơ lược về laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 37: Phóng xạ Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô

Bài 40: Các hạt sơ cấp Bài 41: Cấu tạo vũ trụ
+ Mở rộng xem đầy đủ