Giải bài tập Sinh học 7 SGK

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Sinh học lớp 7 – Giải bài tập SGK môn Sinh học lớp 7. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Sinh học lớp 7. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Sinh học 7

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh Bài 4: Trùng roi Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

Bài 8: Thuỷ tức Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các ngành Giun

NGÀNH GIUN DẸP

NGÀNH GIUN TRÒN

NGÀNH GIUN ĐỐT

Chương 4: Ngành thân mềm

Bài 18: Trai sông Bài 19: Một số thân mềm khác Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

Lớp giáp xác

Lớp hình nhện

Lớp sâu bọ

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Các lớp cá

Lớp lưỡng cư

Lớp Bò sát

Lớp Chim

Lớp Thú (Lớp Có vú)

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể Bài 55: Tiến hóa về sinh sản Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương 8: Động vật và đời sống con người

Bài 57: Đa dạng sinh học Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học Bài 60: Động vật quý hiếm Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương Bài 63: Ôn tập Bài 64, 65, 66: Tham quan thiên nhiên
+ Mở rộng xem đầy đủ