Lý thuyết toán lớp 12 | Tổng hợp kiến thức toán 12

Lý thuyết Toán 12 – Tổng hợp kiến thức trong bài học và phương pháp làm các dạng bài của toán lớp 12. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Lý thuyết toán lớp 12

Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2 : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Chương 4 : Số phức

Hình học 12

Chương 1 : Khối đa diện

Chương 2 : Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3 : Phương pháp tọa độ trong không gian