Soạn bài tập SGK Tiếng việt 3 - Để học tốt Tiếng việt 3 - Soạn Tiếng việt 3 - Soạn bài tập trong sách giáo khoa Tiếng việt lớp 3

Hướng dẫn soạn chi tiết bài tập SGK Tiếng Việt 3 – Soạn bài tập - SGK Tiếng Việt 3. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 3, chúng tôi mang đến cho các bạn bài soạn chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 . Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Soạn Tiếng Việt Lớp 3

Măng non Tuần 1 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Cậu bé thông minh Kể chuyện: Cậu bé thông minh Chính tả (Tập chép): Cậu bé thông minh Tập đọc: Hai bàn tay em Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh Tập viết: Ôn tập chữ hoa: A Tập đọc: Đơn xin vào Đội Chính tả (Nghe - viết) : Chơi chuyền Tập làm văn: Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn.

Măng non Tuần 2 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Ai có lỗi ? Kể chuyện: Ai có lỗi ? Chính tả (Nghe - viết) : Ai có lỗi ? Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Tập viết: Ôn chữ hoa: Ă, Â Tập đọc: Cô giáo tí hon Chính tả (Nghe - viết) : Cô giáo tí hon Tập làm văn: Viết đơn

Mái ấm Tuần 3 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Chiếc áo len Kể chuyện: Chiếc áo len Chính tả (Nghe - viết) : Chiếc áo len Tập đọc: Quạt cho bà ngủ Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm Tập viết: Ôn chữ hoa: B Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng Chính tả (Tập chép): Chị em Tập làm văn: Kể về gia đình

Mái ấm Tuần 4 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Người mẹ Kể chuyện: Người mẹ Chính tả (Nghe - viết) : Người mẹ Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Gia đình Tập viết: Ôn chữ hoa C Tập đọc: Ông ngoại Chính tả (Nghe - viết) : Ông ngoại Tập làm văn: Nghe - kể: Dại gì mà đổi

Tới trường Tuần 5 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Người lính dũng cảm Kể chuyện: Người lính dũng cảm Chính tả (Nghe - viết) : Người lính dũng cảm Tập đọc: Mùa thu của em Luyện từ và câu: So sánh Tập viết: Ôn chữ hoa C (tiếp theo) Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết Chính tả (Tập chép) : Mùa thu của em Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tới trường Tuần 6 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Bài tập làm văn Kể chuyện: Bài tập làm văn Chính tả (Nghe - viết) : Bài tập làm văn Tập đọc: Ngày khai trường Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học Tập viết: Ôn chữ hoa D - Đ Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học Chính tả (Nghe - viết) : Nhớ lại buổi đầu đi học Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Cộng đồng Tuần 7 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường Chính tả (Tập chép) : Trận bóng dưới lòng đường Tập đọc: Lừa và ngựa Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái Tập viết: Ôn chữ hoa E - Ê Tập đọc: Bận Chính tả (Nghe - viết) : Bận Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Cộng đồng Tuần 8 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già Chính tả (Nghe - viết) : Các em nhỏ và cụ già Tập đọc: Tiếng ru Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng Tập viết: Ôn chữ hoa G Tập đọc: Những chiếc chuông reo Chính tả (Nhớ - viết) : Tiếng ru Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Ôn tập giữa học kì I Tuần 9 - SGK Tiếng Việt 3

Ôn tập giữa học kì I - Tiết 1 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 2 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 3 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 4 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 5 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 6 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 7 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 8 Ôn tập giữa học kì I - Tiết 9

Quê hương Tuần 10 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Giọng quê hương Kể chuyện: Giọng quê hương Chính tả (Nghe - viết) : Quê hương ruột thịt Tập đọc: Quê hương Luyện từ và câu: So sánh Tập viết: Ôn chữ hoa G (tiếp theo) Tập đọc: Thư gửi bà Chính tả (Nghe - viết) : Quê hương Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Quê hương Tuần 11 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Đất quý, đất yêu Kể chuyện: Đất quý, đất yêu Chính tả (Nghe - viết) : Tiếng hò trên sông Tập đọc: Vẽ quê hương Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương Tập viết: Ôn chữ hoa G (tiếp theo) Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi Chính tả (Nhớ - viết) : Vẽ quê hương Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu !

Bắc - Trung - Nam Tuần 12 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Nắng phương Nam Kể chuyện: Nắng phương Nam Chính tả (Nghe - viết) : Chiều trên sông Hương Tập đọc: Cảnh đẹp non sông Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái Tập viết: Ôn chữ hoa H Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam Chính tả (Nghe - viết) : Cảnh đẹp non sông Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Bắc - Trung - Nam Tuần 13 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên Chính tả (Nghe - viết) : Đêm trăng trên Hồ Tây Tập đọc: Vàm Cỏ Đông Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương Tập viết: Ôn chữ hoa I Tập đọc: Cửa Tùng Chính tả (Nghe - viết) : Vàm Cỏ Đông Tập làm văn: Viết thư

Anh em một nhà Tuần 14 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ Chính tả (Nghe - viết) : Người liên lạc nhỏ Tập đọc: Nhớ Việt Bắc Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm Tập viết: Ôn chữ hoa K Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao Chính tả (Nghe - viết) : Nhớ Việt Bắc Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như bác

Anh em một nhà Tuần 15 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Hũ bạc của người cha Kể chuyện: Hũ bạc của người cha Chính tả (Nghe - viết) : Hũ bạc của người cha Tập đọc: Nhà bố ở Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Tập viết: Ôn chữ hoa L Tập đọc: Nhà Rông ở Tây Nguyên Chính tả (Nghe - viết) : Nhà Rông ở Tây Nguyên Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Thành thị và nông thôn Tuần 16 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Đôi bạn Kể chuyện: Đôi bạn Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn Tập đọc: Về quê ngoại Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn Tập viết: Ôn chữ hoa: M Tập đọc: Ba điều ước Chính tả (Nhớ - viết): Về quê ngoại Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên

Thành thị và nông thôn Tuần 17 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện Chính tả (Nghe - viết): Vầng trăng quê em Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm Tập viết: Ôn chữ hoa: N Tập đọc: Âm thanh thành phố Chính tả (Nghe - viết): Âm thanh thành phố Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Ôn tập cuối học kì I Tuần 18 - SGK Tiếng Việt 3

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 1 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 2 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 3 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 4 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 5 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 6 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 7 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 8 Ôn tập cuối học kì I - Tiết 9

Bảo vệ Tổ quốc Tuần 19 - SGK Tiếng Việt 3

Tập đọc: Hai Bà Trưng Kể chuyện: Hai Bà Trưng Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng Tập đọc: Bộ đội về làng Luyện từ và câu : Nhân hóa Tập viết: Ôn chữ hoa N (tiếp theo) Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng Tập làm văn (Nghe - kể): Chàng trai làng Phù Ủng.

Bảo vệ Tổ quốc Tuần 20 - SGK Tiếng Việt 3

Sáng tạo Tuần 21 - SGK Tiếng Việt 3

Sáng tạo Tuần 22 - SGK Tiếng Việt 3

Nghệ thuật Tuần 23 - SGK Tiếng Việt 3

Nghệ thuật Tuần 24 - SGK Tiếng Việt 3

Lễ hội Tuần 25 - SGK Tiếng Việt 3

Lễ hội Tuần 26 - SGK Tiếng Việt 3

Ôn tập giữa học kì II Tuần 27 - SGK Tiếng Việt 3

+ Mở rộng xem đầy đủ