Lý thuyết vật lý lớp 10

Tóm tắt, tổng hợp kiến thức trong bài học bao gồm công thức tính, định luật, định lý và phương pháp làm bài VẬT LÝ 10. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn hệ thống lý thuyết cơ bản và quan trong nhất của chương trình học sgk VẬT LÝ 10. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Lý thuyết vật lý lớp 10

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ Bài 2: Chuyển động thẳng đều Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 4: Sự rơi tự do Bài 5: chuyển động tròn đều Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm Bài 10: Ba định luật Niu-tơn Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc Bài 13: Lực ma sát Bài 14: Lực hướng tâm Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Bài 22: Ngẫu lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Bài 24: Công và công suất Bài 25: Động năng Bài 26: Thế năng Bài 27: Cơ năng

Chương 5: Chất khí

Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Bài 38: Sự chuyển thể của các chất Bài 39: Độ ẩm của không khí
+ Mở rộng xem đầy đủ