Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 11 – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 11 đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 11 – Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 11. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 11

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li Bài 2: Axit, bazơ và muối Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazo Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Bài 7: Nitơ Bài 8: Amoniac và muối amoni Bài 9: Axit nitric và muối nitrat Bài 10: Photpho Bài 11: Axit photphoric và muối photphat Bài 12: Phân bón hoá học Bài 13: Luyện tập: Tính chất của Nitơ, Photpho và các hợp chất của chúng. Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất Nitơ, Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Bài 15: Cacbon Bài 16: Hợp chất của cacbon Bài 17: Silic và hợp chất của silic Bài 18: Công nghiệp silicat Bài 19: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Bài 23: Phản ứng hữu cơ Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5: Hidrocacbon no

Bài 25: Ankan Bài 26: Xicloankan Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon không no

Bài 29: Anken Bài 30: Ankađien Bài 31: Luyện tập: Anken và Ankađien Bài 32: Ankin Bài 33: Luyện tập Ankin Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon

Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm Bài 37: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên Bài 38: Hệ thống hoá về Hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Bài 39: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon Bài 40: Ancol Bài 41: Phenol Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài 44: Anđehit - Xeton Bài 45: Axit cacboxylic Bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
+ Mở rộng xem đầy đủ