Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7 – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7 đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7 – Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 7. Chúc các bạn học tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Lịch sử 7

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Á Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII)

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV)

Chương 4: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI)

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX