Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 – sách mới tập 1. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 9 sách mới. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới tập 1

Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 9: Local environment

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 9: City life

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 9: Teen Stress and Pressure

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 9: Units 1-2-3

Phần 1: Language Phần 2: Skills

Unit 4 - Tiếng Anh Lớp 9: Life in the Past

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 9: Wonders of Viet Nam

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 9: Viet Nam: Then and Now

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Review 2 - Tiếng Anh Lớp 9: Units 4-5-6

Phần 1: Language Phần 2: Skills
+ Mở rộng xem đầy đủ