Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Hóa học 8

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Hóa học lớp 8 – Giải bài tập SGK môn Hóa học lớp 8. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 8. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 8

Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Bài 1: Mở đầu môn hóa học Bài 2: Chất Bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất , tách chất từ hỗn hợp Bài 4: Nguyên tử Bài 5: Nguyên tố hóa học Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử Bài 7: Bài thực hành 2: Sự lan tỏa của chất Bài 8: Bài luyện tập 1 Bài 9: Công thức hóa học Bài 10: Hóa trị Bài 11: Bài luyện tập 2

Chương 2: Phản ứng hóa học

Bài 12:Sự biến đổi chất Bài 13: Phản ứng hóa học Bài 14: Bài thực hành 3: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học Bài 15: Đinh luật bảo toàn khối lượng Bài 16: Phương trình hóa học Bài 17: Bài luyện tập 3

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Bài 18: Mol Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất Bài 20: Tỉ khối của chất khí Bài 21: Tính theo công thức hóa học Bài 22: Tính theo phương trình hóa học Bài 23: Bài luyện tập chương 4

Chương 4: Oxi - Không khí

Bài 24: Tính chất của oxi Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi Bài 26: Oxit Bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy Bài 28: Không khí - Sự cháy Bài 29: Bài luyện tập 5 Bài 30: Bài thực hành 4

Chương 5: Hiđro - Nước

Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế Bài 34: Bài luyện tập 6 Bài 35: Bài thực hành 5 Bài 36: Nước Bài 37: Axit - Bazơ - Muối Bài 38: Bài luyện tập 7 Bài 39: Bài thực hành 6

Chương 6: Dung dịch

Bài 40: Dung dịch Bài 41: Độ tan của một chất trong nước Bài 42: Nồng độ dung dịch Bài 43: Pha chế dung dịch Bài 44: Bài luyện tập 8 Bài 45: Bài thực hành 7
+ Mở rộng xem đầy đủ