Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao | Vật lý 12

Giải Vật lý lớp 12 nâng cao - Bài tập Vật lý 12 nâng cao được giải và hướng dẫn đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất giúp học sinh hiểu và củng cố kiến thức và phương pháp giải Vật lý lớp 12 nâng cao. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 12 nâng cao

Chương 1: Động lực học vật rắn

Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định Bài 3: Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng Bài 4: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Chương 2: Dao động cơ

Bài 6: Dao động điều hòa Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lý Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì Bài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởng Bài 12: Tổng hợp dao động Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

Chương 3: Sóng cơ

Bài 14: Sóng cơ. Phương trình sóng Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng Bài 16: Giao thoa sóng Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple Bài 20: Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Bài 21: Dao động điện từ Bài 23: Điện từ trường Bài 24: Sóng điện từ Bài 25: Truyền thông bằng sóng điện từ

Chương 5: Dòng điện xoay chiều

Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất Bài 30: Máy phát điện xoay chiều Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha Bài 32: Máy biến áp. Truyền tải điện năng Bài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Chương 6: Sóng ánh sáng

Bài 35: Tán sắc ánh sáng Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Bài 39: Máy quang phổ. Các loại quang phổ Bài 40: Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ Bài 42: Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng

Chương 7: Lượng tử ánh sáng

Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng Bài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về laze

Chương 8: Sơ lược về Thuyết tương đối hẹp

Bài 50: Thuyết tương đối hẹp Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Chương 9: Hạt nhân nguyên tử

Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối Bài 53: Phóng xạ Bài 54: Phản ứng hạt nhân Bài 56: Phản ứng phân hạch Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch

Chương 10: Từ vi mô đến vĩ mô

Bài 58: Các hạt sơ cấp Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời Bài 60: Sao. Thiên hà Bài 61: Thuyết Big Bang
+ Mở rộng xem đầy đủ