Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 - sách mới tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 – sách mới tập 1. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 7 sách mới tâp 1. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 - sách mới tập 1

Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 7: My hobbies

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 7: Health

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 7: Community service

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 7: Units 1-2-3

Phần 1: Language Phần 2: Skills

Unit 4 - Tiếng Anh Lớp 7: Music and Arts

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 7: Vietnamese Food and Drink

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 7: The first university in Vietnam

Phần 1: Getting started Phần 2: A closer look 1 Phần 3: A closer look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking back Phần 8: Project

Review 2 - Tiếng Anh Lớp 7: Units 4-5-6

Phần 1: Language Phần 2: Skills
+ Mở rộng xem đầy đủ