Giải toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất, giúp bạn học tốt Toán lớp 5 hơn.

Dưới đây là toàn bộ các bài tập kèm theo hướng dẫn, lời giải, đáp án tất cả các bài tập trong SGK Toán 5. Các bài tập được giải và hướng dẫn giải đầy đủ , ngắn gọn, dễ hiểu nhất nhằm giúp học sinh tham khảo và củng cố kiến thức cơ bản và phương pháp giải. Các bạn có thể dùng để tham khảo và tìm hiểu thêm về cách giải các bài tập Toán 5 trong SGK, đây là kênh thông tin tham khảo rất cần thiết để các bạn học tốt hơn. Trong quá trình làm nếu có gì chưa hiểu các bạn có thể gửi email về địa chỉ: hotro@chuabaitap.com để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: Khái niệm phân số Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số Ôn tập: So sánh hai phân số Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) Phân số thập phân Luyện tập trang 9 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số Hỗn số Hỗn số (tiếp theo) Luyện tập trang 14 Luyện tập chung trang 15 phần 1 Luyện tập chung trang 15 phần 2 Luyện tập chung trang 16 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán Luyện tập trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) Luyện tập trang 21 Luyện tập chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng Luyện tập trang 24 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập trang 28 Héc-ta Luyện tập trang 30 Luyện tập chung trang 31 phần 1 Luyện tập chung trang 31 phần 2 Luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

I - Số thập phân

II - Các phép tính với số thập phân

Chương 3: Hình học

Hình tam giác Diện tích hình tam giác Luyện tập trang 88 Luyện tập chung trang 89 - Phần 1 Luyện tập chung trang 89 - Phần 2 Hình thang Diện tích hình thang Luyện tập trang 94 Luyện tập chung trang 95 Hình tròn. Đường tròn Chu vi hình tròn Luyện tập trang 99 Diện tích hình tròn Luyện tập trang 100 Luyện tập chung trang 100 Giới thiệu biểu đồ hình quạt Luyện tập về tính diện tích Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) Luyện tập chung trang 106 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Luyện tập trang 110 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Luyện tập trang 112 Luyện tập chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối Mét khối Luyện tập trang 119 Thể tích hình hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương Luyện tập chung trang 123 Luyện tập chung trang 124 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu Luyện tập chung trang 127 Luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

III - Ôn tập về hình học

IV - Ôn tập về giải toán

+ Mở rộng xem đầy đủ