Giải Đề kiểm tra học kì môn Vật lí 6- Học kỳ 2- Đề số 5

Câu 1: Hãy giải thích:
 
- Tại sao giữa các tòa nhà lớn thường có khe hở?
 
- Tại sao các ống nước thương được nối với nhau bằng đệm cao su?
 
- Tại sao ở các nắp của bình xăng xe thường có một lỗ rất nhỏ?
 
- Tại sao không nên để xe đạp ngoài nắng?
 
Câu 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm
 
a. Sự chuyển từ thể ……….. sang thể ………... gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi xảy ra ở ………….. của chất lỏng.
 
b. ……….. bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào …………., ………… và ……………….của chất lỏng.
 
c. Sự chuyển từ thể ……………. sang thể …………… gọi là sự ngưng tụ. đây là quá trình ngược của quá trình……………. Sự ngưng tụ xảy ra ……………. khi nhiệt độ …………
 
d. Sau khi mưa, mặt đường sẽ khô nhanh nếu trời ……………….. và có ………………
 
e. Trong các bình đựng chất lỏng đậy kín thì …………… và …………… đồng thời xảy ra. Hai quá trình này cân bằng nhau nên lượng chất lỏng trong bình……………….
 
Câu 3: Em hãy đổi \(0^0F, 68^0F, 132^0F, 241^0F \,\,ra \,\,^ 0C\).
 
Câu 4: Để nâng một vật, ta cần dùng một đòn bẩy. Vật đặt tại B, còn lực tác dụng của người đặt tại A. Khối lượng vật là 36kg, AB = 2,5m, OB = 25cm.
 
a. Biết độ lớn của lực tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đặt của lực tới điểm tựa. Hãy xác định lực tác dụng.
 
b. Khi nào lực tác dụng của người lớn hơn trọng lượng của vật?
Lời giải:
Câu 1: Hãy giải thích:
 
- Giữa các tòa nhà lớn thường có khe hở là để cho các khối bê tông giãn nở.
 
- Các ống nước thường được nối với nhau bằng đệm cao su là để ống dãn nở.
 
- các nắp của bình xăng xe thường có một lỗ rất nhỏ là để khí hoặc hơi xăng bay ra ngoài khe giãn nở.
 
- Không nên để xe đạp ngoài nắng vì khi nắng, không khí trong săm xe dãn nở làm nổ săm xe.
 
Câu 2:
 
a. lỏng, hơi, mặt thoáng
 
b. tốc độ, nhiệt độ, gió, diên tích mặt thoáng.
 
c. Hơi, lỏng, bay hơi, nhanh , giảm,
 
d. Nắng, gió.
 
e. Sự bay hơi, sự ngưng tụ, không đổi.
 
Câu 3:
Công thức đổi từ độ F sang độ C:
\(C=(F-32)/1,8\)
Theo đó ta có:
\(0^0F = -17,78^0C.\)
 
\(68^0F = 20^0C.\)
 
\(132^0F = 55,56^0C.\)
 
\(241^0F = 116,1^0C.\)
 
Câu 4:
 
a. độ lớn của lực tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đặt của lực tới điểm tựa nên lực nào càng xa điểm tựa bao nhiêu lần thì càng nhỏ bấy nhiêu lần. Trọng lượng vật: P = 10.m = 360N, AB = 2,5 m = 250cm.
 
OB =25cm nên OA=225cm. Suy ra OA =9OB.
Vậy lực tác dụng của người đặt tại A nhỏ hơn trọng lượng của vật 9 lần. Mà P=360N nên độ lớn của lực tác dụng bằng 360:9=40N
 
b. Khi điểm tựa O nằm gần điểm tác dụng A hơn thì lực tác dụng lên A cần phải lớn hơn trọng lượng của vật.
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
+ Mở rộng xem đầy đủ