Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 7 – Bài 1 - SGK môn Địa lý lớp 11

Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

                                       Bảng 1.1. GDP Bình quân đầu người của một số nước trên thế giới - năm 2004, theo giá thực tế (Đơn vị: USD)

 Các nước phát triển Các nước đang phát triển
 Tên nước GDP/người Tên nước GDP/người
 Đan Mạch45 008 An-ba-ni2372
 Thụy Điển38 489 Cô-lôm-bi-a2150
 Anh35 861 In-đô-nê-xi-a1193
 Ca-na-đa30 714 Ấn Độ637
 Niu Di-lân24 314 Ê-ti-ô-pi-a112
Lời giải:

* Nhận xét:

- Nhìn chung GDP/người giữa các nước phát triển và đang phát triển có sự chênh lệch nhau rất lớn.
 
- GDP/người của các nước phát triển đều ở mức vài chục nghìn USD (20 000 đến 45 000 USD/người), trong khi các nước đang phát triển chỉ đạt mức 1000 đến trên 2000 USD/người.
 
- USD của các quốc gia phát triển gấp tới hàng trăm lần so với các nước đang phát triển.
 
+ USD/người của Đan Mạch gấp 405 lần của Ê-ti-ô-pi-a, gấp 70 lần Ấn Độ, 19 lần An-ba-ni.
 
+ USD/người của Niu-di-lân  gấp 208 lần Ê-ti-ô-pi-a.
 
Ghi nhớ:

- Giữa các nước phát triển và và đang phát triển: GDP/người có sự chênh lệch lớn, cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế có sự khác nhau.
 
- Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (dân số trẻ); các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp (dân số trẻ).
 
- Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ với bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Giải bài tập SGK Địa lý 11
+ Mở rộng xem đầy đủ