Trả lời câu 1 trang 68 - Bài 12 - SGK môn Lịch sử lớp 10

Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại)?

Lời giải:
Những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại):
 

Thời kỳ

Điểm nổi bật

 

 

Xã hội nguyên thủy

- Niên đại : cách ngày nay 4 triệu năm

- Kinh tế : tạo ra lửa và dùng lửa. Công cụ lao động được cải thiện từ thô sơ đến chính xác, đa dạng và sử dụng có hiệu quả.

- Xã hội :

+  Đời sống con người không ngừng tiến bộ : từ chỗ bữa ăn thiếu thốn, thất thường tiến tới dư giả, có của để dành và cao hơn là biết chăn nuôi, trồng trọt để chủ động tạo ra nguồn thức ăn.

+ Mọi người đêu sống theo cộng đồng, công bằng và tự nguyện, chưa có sự áp bức, cưỡng ép, tư hữu và bóc lột.

 

 

 

 

 

 

 Xã hội cổ đại

Phương Đông cổ đại

Phương Tây cổ đại

 

 Niên đại

+ Khoảng thien niên kỉ IV – III TCN

+ Có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên hình thành xã hội có giai cấp và nhà nước sớm. Xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên được hình thành ở lưu vực sông lớn : Ai Cập, Lưỡng Hà,...

+ Xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành muộn ( đầu thiên niên kỉ I TCN )

 

 

Kinh tế

+ Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp

+ Một số nghề thủ công như : đúc đồng, làm gốm, dệt vải, làm giấy, ...

+ Việc trao đổi buôn bán trong vùng và giữa các vùng cũng được tiến hành

+ Hai ngành sản xuất chính là thủ công nghiệp và thương mại. Tiền tệ xuất hiện sớm.

+ Thị quốc gia đời và hoạt động nhộn nhịp.

 Xã hội

Tầng lớp nông dân công xã là đông đảo nhất và giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất.

Nô lệ là lực lượng sản xuất chính trong xã hội

 Chính trị

Vua nắm mọi quyền hành gọi là vua chuyên chế cổ đại.

Thể chế dân chủ cổ đại

 

 

 

Xã hội phong kiến –  trung đại

 

Phong kiến phương Đông

Phong kiến phương Tây

 Niên đại

Ra đời sớm ( thế kỉ III TCN đến thế kỉ XIX)

Ra đời muộn hơn phương Đông ( từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI )

 Xã hội

Hai giai cấp chính : địa chủ và nông dân lĩnh canh, quan hệ bóc lột chủ yếu là bóc lột địa tô.

Hai giai cấp chính : lãnh chúa và nông nô.

Chính trị

+ Vua chuyên chế tăng thêm quyền lực

+ Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong khoảng thế kỉ XVII – XIX, trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến.

+ Trong lòng xã hội phong kiến Tây Âu đã xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

+ Từ thế kỉ XV – XVII, chế độ phong kiến Tây Âu suy vong và chuẩn bị cho sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản .

 

Mục lục Giải bài tập SGK Lịch sử 10 theo chương Chương 1: Xã hội nguyên thủy - Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại Chương 2: Xã hội cổ đại - Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Chương 2: Các nước Âu - Mỹ - Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến - Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Chương 3: Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến - Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến - Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại Chương 6: Tây Âu thời trung đại - Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại
Giải bài tập SGK Lịch sử 10
+ Mở rộng xem đầy đủ