Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) SGK môn Lịch sử lớp 12 – Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 12. Nhằm cung cấp 1 nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 12. Chúc các bạn học tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 158- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Tình hình nước ta sau...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 162- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12.  Miền Bắc đã...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 162- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Công cuộc cải tạo quan...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 165- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Phong trào đấu tranh...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 165- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Phong trào “Đồng...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 168- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Đại hội đại biểu...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 168- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Miền Bắc đã đạt...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 172- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Nêu âm mưu và thủ...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 172- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12. Quân dân miền Nam chiến...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu 1 trang 172- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12 Hãy nêu những thành...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu 2 trang 172- Bài 21 - SGK môn Lịch sử lớp 12 Bằng những sự kiện...
Xem chi tiết lời giải >
Mục lục Giải bài tập SGK Lịch sử 12 theo chương Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1920 Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000 Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1920 Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991), Liên Bang Nga (1991-2000) - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000 Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1920 Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945-2000) - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000 Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1920 Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000 Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000 Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1920 Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000
+ Mở rộng xem đầy đủ