Giải bài Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ( 1428- 1527) – Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX- SGK môn Lịch sử lớp 7 đầy đủ, chính xác và bám sát chương trình SGK trên lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ( 1428- 1527) SGK môn Lịch sử lớp 7 – Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7. Nhằm cung cấp 1 nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 7. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ( 1428- 1527)

1. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật 2. Tình hình kinh tế, xã hội 3. Tình hình văn hóa, giáo dục 4. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
+ Mở rộng xem đầy đủ