Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) SGK môn Lịch sử lớp 9 – Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 9. Nhằm cung cấp nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 9. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 129 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Sau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 130 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Trình bày quá trình...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 131 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Miền Bắc đã đạt...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 131 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Hãy trình bày ý nghĩa...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 132 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Trong việc thực hiện...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 132 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Hãy nêu những hạn chế...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 133 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Phong trào đấu tranh...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 135 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Phong trào “Đồng...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 136 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Đại hội đại biểu...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 136 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Hãy trình bày nội dung...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 138 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Hãy nêu những thành...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 140 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Trong chiến lược...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 141 – Bài 28 - SGK môn Lịch sử lớp 9 Nêu những thắng lợi...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu 1 trang 141 – Bài 28 – SGK môn Lịch sử lớp 9 Sau khi thực hiện các...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu 2 trang 141 – Bài 28 – SGK môn Lịch sử lớp 9 Hậu phương miền Bắc...
Xem chi tiết lời giải >
Trả lời câu 3 trang 141 – Bài 28 – SGK môn Lịch sử lớp 9 Lập bảng các niên...
Xem chi tiết lời giải >
Mục lục Giải bài tập SGK Lịch sử 9 theo chương Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh Thế giới thứ hai - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 4: Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh Thế giới thứ hai - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 4: Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 - Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
+ Mở rộng xem đầy đủ