Giải bài 2 trang 158 - SGK Toán lớp 4

Quãng đường từ bản \(A \) đến bản \(B \) dài \(12km\). Trên bản đồ tỉ lệ \(1 : 100000\), quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti-mét ?

 

Lời giải:

Bài giải

12 km = 1 200 000 cm
Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ là :
1200000 : 100000 = 12 (cm)
Đáp số : \(12cm\)
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.