Giải bài 2 trang 135 - SGK Toán lớp 5

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu?
Lời giải:

Hướng dẫn:
Muốn tính thời gian bé Lan ngồi trên đu quay ta lấy số vòng nhân với thời gian mỗi vòng

Bài giải:
Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:
1 phút 25 giây x 3 = 4 phút 15 giây
Đáp số: 4 phút 15 giây

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Nhân số đo thời gian với một số
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
+ Mở rộng xem đầy đủ