Giải bài 3 trang 158 - SGK Toán lớp 4

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài \(15m\), chiều rộng \(10m \) được vẽ trên bản đồ tỉ lệ \(1 : 500\). Hỏi trên bản đồ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy xăng- ti- mét ?

Lời giải:

Bài giải

\(15m = 1500cm\\ 10m = 1000cm\)
Chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ là :
1500 : 500 = 3 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật trên bản đồ là:
1000 : 500 = 2 (cm)
Đáp số: \(3cm \) và \(2cm\).
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.