Soạn văn 11 tập 2 (chi tiết) | Soạn Văn 11

Soạn văn 11 tập 2 (chi tiết) - Bài tập Văn 11 tập 2 (chi tiết) được giải và hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu nhất giúp học sinh hiểu và củng cố kiến môn Ngữ Văn lớp 11

Mục lục Soạn văn lớp 11 Tập 2

Tuần 19 SGK Ngữ văn 11

Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) Nghĩa của câu Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ văn 11

Hầu trời (Tản Đà) Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21 SGK Ngữ văn 11

Vội vàng (Xuân Diệu) Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22 SGK Ngữ văn 11

Tràng giang (Huy Cận) Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ Viết bài tập làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23 SGK Ngữ văn 11

Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24 SGK Ngữ văn 11

Từ ấy (Tố Hữu) Lai tân (Hồ Chí Minh) Nhớ Đồng (Tố Hữu) Tương tư (Nguyễn Bính) Chiều xuân (Anh Thơ) Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25 SGK Ngữ văn 11

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26 SGK Ngữ văn 11

Tôi yêu em (A.X.Pu-Skin) Bài thơ số 28 (R.Ta-Go) Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27 SGK Ngữ văn 11

Người trong bao (A.P.Sê-Khốp) Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 SGK Ngữ văn 11

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V. Huy-Gô) Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29 SGK Ngữ văn 11

Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh) Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30 SGK Ngữ văn 11

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-Ghen) Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31 SGK Ngữ văn 11

Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh) Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32 SGK Ngữ văn 11

Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33 SGK Ngữ văn 11

Ôn tập phần Văn học Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 SGK Ngữ văn 11

Ôn tập phần Tiếng Việt Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Ôn tập phần Làm văn

Tuần 35 SGK Ngữ văn 11

Kiểm tra tổng hợp cuối năm
+ Mở rộng xem đầy đủ