Soạn bài Viết bài làm văn số 3 Nghị luận văn học
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
I. Hướng dẫn chung
 
- Đọc kĩ các bài Thao tác lập luận phân tích, Thao tác lập luận so sánh để có thể vận dụng tốt khi làm bài
- Đọc lại các văn bản văn học vừa học, hệ thống hóa những kiến thức đã tiếp nhận từ các bài học để làm bài.

 
II. Gợi ý một số đề tài
 
Đề 1: So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được thể hiện trong đoạn trích sau:
Đầu lòng hai ả tố nga ,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn:
Là thu thủy nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.
Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm trướng rủ màn che,
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Đề 2: Nguyễn Khuyến và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ lại có điểm khác nhau như thế nào? Anh (chị) hãy làm rõ ý kiến của mình.

Đề 3: Vẻ đẹp hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu

Đề 4: Những cảm nhận sâu sắc của anh (chị) qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.


Lời giải:
- Sgk/tr 92, 93
 
III. Gợi ý cách làm bài
- Đề 1: cần tìm hiểu sự khác nhau trong cách miêu tả Thúy Vân và Thúy Kiều của Nguyễn Du như thế nào (dẫn chứng). Sự khác nhau đó dự báo điều gì về số phận ở mỗi người.
- Đề 2: cần chỉ rõ đặc điểm thời đại Nguyễn Khuyến và Tú Xương sống; thơ của hai tác giả cùng có điểm chung nào (dẫn chứng) và có giọng thơ khác nhau như thế nào (dẫn chứng)…
- Đề 3: cần đọc kĩ bài văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, chỉ rõ người nông dân mộc mạc, chất phác… (dẫn chứng) nhưng rất giàu nghĩa khí, dũng cảm xả thân chống giặc (dẫn chứng)..
- Đề 4: cần trình bày những cảm nhận sâu sắc, chân thành và xúc động nhất khi tìm hiểu về cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.