Soạn bài Thực hành về hàm ý tiếp theo

1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới
"Bác phô gái... của các chị! " (SGK lớp 12-tập 2-trang 99)
Câu hỏi:  
a) Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông Lí đã đáp lại bằng một hành động nói như thế nào? 
b) Lời đáp của ông Lý có hàm ý gì? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ? 
 
2. 
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
"Khi hắn ngừng nói đã .....mua chịu được"(SGK12-Tập 2-trang 99)
Câu hỏi:
a, Câu hỏi đầu tiên của Từ là hỏi về thời gian hay còn có hàm ý gì khác? 
b, Câu nhắc khéo(ở lượt lời thứ 2) của Từ thực chất có hàm ý nói với hộ về điều gì? 
c, Ở cả hai lượt lời, Từ tránh nói trực tiếp đến những vấn đề "cơm, áo, gạo, tiền".Hãy phân tích tác dụng của cách nói trên? 
 
3. Đọc lại bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh và cho biết lớp nghĩa tường minh và lớp nghĩa hàm ý của bài thơ là gì? Hàm ý được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ nào? Hàm ý mang lại  hiệu quả nghệ thuật như thế nào cho tác phẩm văn học? 
 
4. Qua bài tập thực hành về Hàm ý, anh chị thấy cách nói có hàm ý, trong những ngữ cảnh cần thiết mang lại tác dụng gì đối với hiệu quả giao tiếp bằng ngôn ngữ? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất
 
5. Chọn cách  trả lời có hàm ý cho câu hỏi "Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?"?
Lời giải:

Câu 1 trang 99 -SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới
"Bác phô gái... của các chị! " (SGK lớp 12-tập 2-trang 99)
Câu hỏi:  
a) Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông Lí đã đáp lại bằng một hành động nói như thế nào? 
b) Lời đáp của ông Lý có hàm ý gì? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ? 

Trả lời:

a. Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông Lí đã đáp lại bằng một hành động mỉa mai: ông Lí đã kiên quyết khước từ lời van xin của bác Phô.
b. Đáp án: D là phương án trả lời đúng và đầy đủ vì:
Lời đáp của ông Lí, ngoài việc thực hiện gián tiếp nhưng mạnh mẽ hành động khước từ sự van xin, và mỉa mai thói đàn bà của bác Phô gái, còn có hàm ý thể hiện sự tự đắc, uy quyền của bản thân.

 

Câu 2 trang 99 - SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
"Khi hắn ngừng nói đã .....mua chịu được"(SGK12-Tập 2-trang 99)
Câu hỏi:
a, Câu hỏi đầu tiên của Từ là hỏi về thời gian hay còn có hàm ý gì khác? 
b, Câu nhắc khéo(ở lượt lời thứ 2) của Từ thực chất có hàm ý nói với hộ về điều gì? 
c, Ở cả hai lượt lời, Từ tránh nói trực tiếp đến những vấn đề "cơm, áo, gạo, tiền".Hãy phân tích tác dụng của cách nói trên? 

Trả lời:a. Câu hỏi đầu tiên của Từ không chỉ hỏi về thời gian mà còn có hàm ý: Nhắc Hộ đã đến ngày đi nhận tiền nhuận bút .
b. Câu nhắc khéo (lượt lời thứ hai) của Từ, thực chất có hàm ý là: nhắc khéo Hộ về việc đến hạn trả tiền thuê nhà mà tiền ở nhà đã hết. 
c. Cả hai lượt lời, Từ tránh việc nhắc đến vấn đề "cơm áo gạo tiền" có tác dụng :
- Giảm áp lực cho Hộ, vì Từ hiểu Hộ đã phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống vấn đề cơm áo là vấn đề tế nhị với Hộ, vì nó, anh đã phải hi sinh nhiều thứ trong đời mình
=> Từ nói vậy để tránh gây bực dọc, khó chịu cho chồng,để chồng có nguồn cảm hứng viết. 

 

Câu 3 trang 99 -SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Đọc lại bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh và cho biết lớp nghĩa tường minh và lớp nghĩa hàm ý của bài thơ là gì? Hàm ý được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ nào? Hàm ý mang lại  hiệu quả nghệ thuật như thế nào cho tác phẩm văn học? 

Trả lời:

– Lớp nghĩa tường minh của bài thơ là nói về sóng biển. Còn lớp nghĩa hàm ý là tình yêu: tình yêu đằm thắm của một người con gái rạo rực đến xôn xao, khát khao đến khắc khoải như những con sóng lòng, sóng biển. 
–  Ngôn ngữ hàm ý, nhân hóa sóng hai lớp nghĩa này hoà nguyện, phối hợp với nhau trong suốt bài thơ. Tác phẩm văn học dùng cách thể hiện bằng hàm ý thì sẽ nổi bật đặc trưng tính hình tượng, đặc trưng hàm súc, giàu ý nghĩa.

 

Câu 4 trang 99 - SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Qua bài tập thực hành về Hàm ý, anh chị thấy cách nói có hàm ý, trong những ngữ cảnh cần thiết mang lại tác dụng gì đối với hiệu quả giao tiếp bằng ngôn ngữ? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất

Trả lời:
Đáp án D :Tùy từng ngữ cảnh mà hàm ý có một hay một số tác dụng đó. 

Câu 5 trang 98 -SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Chọn cách  trả lời có hàm ý cho câu hỏi "Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?"?

Trả lời:
Câu: Ai mà chẳng thích? 
 Có rất nhiều người thích và tớ cũng thích lắm.
Câu: Hàng chất lượng cao đấy! 
 Tác phẩm hay lắm, tớ thích lắm
Câu: Xưa cũ như Trái Đất rồi! 
-   Không thích vì quá lặp, nhàm chán
Câu: Ví đem ... chi nhường cho ai?
 Rất thích, hay nhất ,là tác phẩm tâm đắc nhất

 

Giúp bạn học giỏi tiếng Anh