Soạn bài Chương trình địa phương phần Tập làm văn - SGK môn Ngữ văn 9 tập 2

Tìm hiểu và viết bài về tình hình địa phương

1. Yêu cầu:
Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến dưới dạng nghị luận về một sự việc, hiện tượng cụ thể ở địa phương.
2. Cách làm:

- Chọn bất cứ sự việc, hiện tượng nào có ý nghĩa ở địa phương. Ví dụ vấn đề môi trường, đời sống nhân dân, những thành tựu mới trong xây dựng, những biểu hiện về sự quan tâm đối với quyền trẻ em, vấn đề giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có hoàn cảnh khó khăn, vấn đề tệ nạn xã hội, ....

- Đối với sự việc, hiện tượng được chọn phải có dẫn chứng như là một sự việc, hiện tượng của xã hội nói chung được quan tâm.

- Nhận định được chỗ đúng, chỗ bất cập, không nói quá, không giảm nhẹ.

- Bày tỏ thái độ tán thành hay phản đỗi phải xuất phát từ lập trường tiến bộ của xã hội, không vì lợi ích của cá nhân.

- Viết bài trình bày sự việc hiện tượng và nêu ý kiến của bản thân. Bài viết khoảng 1500 chữ trở lại, có bố cục đầy đủ: Mở bài, Thân bài, Kết bài; có luận điểm luận cứ, lập luận rõ ràng; về kết cấu; có chuyển mạch, chiếu ứng đọc lên thấy thuyết phục.

Lời giải:
Câu 1 - trang 25 SGK Ngữ văn 9 tập 2. 
Yêu cầu:
Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến dưới dạng nghị luận về một sự việc, hiện tượng cụ thể ở địa phương.
Câu 2 - trang 25 SGK Ngữ văn 9 tập 2. 
Cách làm:
* Chọn một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa ở địa phương:
- Vấn đề môi trường
- Vấn đề an toàn giao thông
- Vấn đề tệ nạn xã hội
- Vấn đề sử dụng mạng xã hội
- Vấn đề văn hóa đọc trong giới trẻ...
* Phải tìm được các dẫn chứng cụ thể, xác thực.
* Nhận định được mặt tích cực và hạn chế của hiện tượng; không nói quá cũng không giảm nhẹ.
* Bày tỏ thái độ tán thành hay phản đối xuất phát từ lập trường tiên bộ của xã hội,
* Yêu cầu về hình thức: khoảng 1500 chữ, có bố cục, luận điểm, luận cứ, lập luận  rõ ràng; tạo được sức thuyết phục (lưu ý không ghi tên thật của những người liên quan đến sự việc, hiện tượng vì như vậy sẽ làm mất tính chất của bài Tập làm văn).

 

Giúp bạn học giỏi tiếng Anh