Soạn bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Lời giải:

1. Văn bản nhật dụng không phải là kiểu văn bản. Trong chương trình đã học 6 phương thức biểu đạt, ứng với 6 kiểu văn bản là: tự sự, miểu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính- công vụ. Văn bản nhật dụng chỉ tính chất cập nhật, gần gũi, bức thiết đối với đời sống. Đó là những vấn đề thường được nhắc đến trên báo chí, các phương tiện truyền thông hàng ngày. Ví dụ như tệ nạn xã hội, các quyền của trẻ em, vấn đề môi trường,… Văn bản nhật dụng do đó bao gồm nhiều kiểu văn bản, nhiều thể loại khác nhau: truyện, kí, thơ, văn nghị luận.

 

2. Các tác phẩm thuộc văn bản nhật dụng với các nội dung chính đã học ở chương trình THCS:

TT

Lớp

Tên văn bản

Phương thức biểu đạt

chủ yếu

Nội dung chính

(thuộc vấn đề nào)

1

6

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

Tự sự, miêu tả và biểu cảm

Bảo vệ di tích lịch sử

2

6

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Nghị luận và biểu cảm

Bảo vệ, giữ gìn môi trường, quan hệ giữa thiên nhiên với con người.

3

6

Động Phong Nha

Thuyết minh và miêu tả

Bảo vệ cảnh quan môi trường, thắng cảnh và khai thác du lịch.

4

7

Cổng trường mở ra

Tự sự và biểu cảm

Vai trò của nhà trường đối với học sinh

5

7

Mẹ tôi

Tự sự và biểu cảm

Quan hệ thiêng liêng của tình mẹ con, vai trò của người mẹ.

6

7

Cuộc chia tay của những con búp bê

Tự sự và

 miêu tả

Gia đình và quyền được học tập của con cái

7

7

Ca Huế trên sông Hương

Thuyết minh và miêu tả

Giữ gìn bản sắc văn hóa

8

8

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Thuyết minh, nghị luận

Vấn đề môi trường

9

8

Ôn dịch, thuốc lá

Thuyết minh, nghị luận và biểu cảm

Tệ nạn hút thuốc lá

10

8

Bài toán dân số

Tự sự và nghị luận

Dân số kế hoạch hóa gia đình và tương lai loài người.

11

9

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hành chính - nghị luận

Vấn đề nhân quyền

12

9

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Nghị luận và biểu cảm

Bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh

13

9

Phong cách Hồ Chí Minh

Nghị luận

Việc hội nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

 

3. Phương pháp học văn bản nhật dụng:

- Lưu ý về các sự kiện lịch sử, xã hội, chính trị, khoa học,... có liên quan đến vấn đề được đặt ra trong văn bản.

- Liên hệ với thực tế cuộc sống.

- Cần đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế, có tính khả thi.

- Vận dụng các kiến thức của các bộ môn khác để làm sáng tỏ vấn đề đặt ra trong văn bản.

- Phải chú ý đến hình thức và phương thức biểu đạt để phân tích nội dung.

 

Giúp bạn học giỏi tiếng Anh