Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7 - SGK môn Ngữ văn 9 tập 2

1. Đọc kĩ lời nhận xét của thầy, cô giáo và đọc lại bài viết của mình, lắng nghe sự hướng dẫn sửa chữa của thầy, cô giáo, phát biểu của các bạn. Chú ý các yêu cầu sau:

- Bài làm có bố cục rõ ràng không? Các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài đã đúng với yêu cầu của bài nghị luận văn học chưa?

- Bài làm còn thiếu những ý nào và đã thể hiện sự cảm thụ, quan điểm riêng của mình đến mức nào?

2. Sửa chữa các lỗi ngữ pháp, dùng từ, chính tả, lỗi liên kết câu và liên kết đoạn văn (nếu có)

Lời giải:

1. Trong bài viết, học sinh cần nhận thức rõ được vấn đề nghị luận. 
2. Bài làm cần có hệ thống luận điểm rõ ràng về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. 
3. Bài viết cần thể hiện được sự cảm thụ, quan điểm riêng của người viết về cái hay, cái đẹp trong tác phẩm. 
4. Các luận điểm và luận cứ trong bài cần có sự phù hợp và thống nhất với nhau.
5. Giữa các phần trong bài phải tạo được sự liên kết, mạch lạc chặt chẽ.
6. Học sinh xem lại bài làm.

Giúp bạn học giỏi tiếng Anh