Câu hỏi trang 152 - Bài 47 - SGK môn Sinh học lớp 7

Quan sát các phần bộ xương thỏ kết hợp với hình 47.1. Đối chiếu với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những điểm giống và khác nhau giữa chúng.

Lời giải:
 - Giống nhau:
 
              + Xương đầu
 
              + Xương cột sống: xương sườn, xương mỏ ác
 
              + Xương chi: đai vai, đai hông, chi trên, chi dưới.
 
 - Khác nhau:
 

Ghi chú

Bộ xương thỏ (cũng như bộ xương các thú khác) là cột sống có 7 đốt sống cổ; hệ cơ xuất hiện thêm cơ hoành, tham gia vào hô hấp.

Cấu tạo nội quan hoàn thiện: Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi; Có 2 vòng tuần hoàn với tim 4 ngăn hoàn chỉnh (giống chim), máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Thỏ thuộc động vật ăn thức ăn kiểu gặm nhấm: có răng cửa sắc, răng hàm kiểu nghiền, thiếu răng nanh. Hệ tiêu hóa có manh tràng phát triển. Thận sau có cấu tạo hoàn thiện nhất.

Não trước và tiểu não phát triển liên quan đến hoạt động phong phú và phức tạp ở thỏ.

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
Giải bài tập SGK Sinh học 7
+ Mở rộng xem đầy đủ