Trả lời câu 2 trang 155 - Bài 47 - SGK môn Sinh học lớp 7

Hãy nêu rõ tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm hình 47.5

Lời giải:
Tác dụng của cơ hoành : Cơ hoành co giãn làm thay đổi thể tích lồng ngực.
 
    - Khi cơ hoành co thể tích lồng ngực lớn, áp suất giảm, không khí tràn vào phổi (hít vào).
 
    - Khi cơ hoành dãn, thể tích lồng ngực giảm, áp suất tăng, không khí từ phổi ra ngoài (thở ra).

Ghi chú

Bộ xương thỏ (cũng như bộ xương các thú khác) là cột sống có 7 đốt sống cổ; hệ cơ xuất hiện thêm cơ hoành, tham gia vào hô hấp.

Cấu tạo nội quan hoàn thiện: Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi; Có 2 vòng tuần hoàn với tim 4 ngăn hoàn chỉnh (giống chim), máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Thỏ thuộc động vật ăn thức ăn kiểu gặm nhấm: có răng cửa sắc, răng hàm kiểu nghiền, thiếu răng nanh. Hệ tiêu hóa có manh tràng phát triển. Thận sau có cấu tạo hoàn thiện nhất.

Não trước và tiểu não phát triển liên quan đến hoạt động phong phú và phức tạp ở thỏ.

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
Giải bài tập SGK Sinh học 7
+ Mở rộng xem đầy đủ