Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 5: Looking Back Unit 2: Relationships SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 28

Phần 5: Looking Back Unit 2: Relationships SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 28

Unit 2 - Looking Back - trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: Đáp án và giải thích chi tiết các bài tập về phát âm và từ vựng