Unit 1 lớp 6 A Closer Look 1 bài tập 3 sgk tiếng anh lớp 6 trang 8.
Unit 1 lớp 6: A Closer Look 1 bài tập 3 sgk tiếng anh lớp 6 trang 8.

3. Put one of these words in each blank. (Đặt một trong các từ sau vào ô trống)

Đáp án

1. homework  2. football  3. Lesson   4. judo   5. science

Hướng dẫn dịch

1. Tôi làm bài tập về nhà với bạn của tôi, Vy

2. Duy chơi bóng đá cho đội tuyển của trường

3. Tất cả các tiết học ở trường mới của tớ đều thú vị

4. Họ khỏe mạnh. Họ tập luyện võ Judo mỗi ngày

5. Tớ học Toán, Tiếng anh và Khoa học vào các ngày thứ 2

Mục lục Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới theo chương

Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 6: My new school Unit 2- Tiếng Anh Lớp 6: My home Unit 3- Tiếng Anh Lớp 6: My friends