Giải bài tập SGK Toán 11 Ôn tập chương 5

Ôn tập chương 5

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Ôn tập chương 5 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 – Giải bài tập Ôn tập chương 5 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Đại số và Giải tích lớp 11. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Giải bài 1 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Tìm đạo hàm của các...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 2 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Tìm đạo hàm của các...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 3 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Cho hàm...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 4 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Cho hai hàm...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 5 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Giải phương...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 6 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Cho \({{f}_{1}}\left( x...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 7 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Viết phương trình tiếp...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 8 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Cho chuyển động thẳng...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 9 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Cho hai hàm...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 10 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Với \(g\left( x...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 11 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Nếu \(f(x)=\sin^3x+x^2\...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 12 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Giả...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 13 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Cho \(f\left( x...
Xem chi tiết lời giải >