Giải bài 14 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) \(\dfrac{5}{x^5y^3},\,\,\dfrac{7}{12x^3y^4};\)

b) \(\dfrac{4}{15x^3y^5},\,\,\dfrac{11}{12x^4y^2};\)

Lời giải:

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung

Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.


a) Ta có \(MTC = 12x^5y^4\)
Khi đó: 
\(\dfrac{5}{x^5y^3} = \dfrac{5.12y}{x^5y^3.12y} = \dfrac{60y}{12x^5y^4}\)

\( \dfrac{7}{12x^3y^4} = \dfrac{7.x^2}{12x^3y^4.x^2} = \dfrac{7x^2}{12x^5y^4}\)


b) Ta có: \(MTC = 60x^4y^5\)
Khi đó:
\(\dfrac{4}{15x^3y^5} = \dfrac{4.4x}{15x^3y^5.4x} = \dfrac{16x}{60x^4y^5}\)

\(\dfrac{11}{12x^4y^2} = \dfrac{11.5y^3}{12x^4y^2.5y^3} = \dfrac{55y^3}{60x^4y^5}\)
 

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.