Giải bài 2 trang 147 - SGK Toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có
a) Ba số tự nhiên liên tiếp
\(998;\, 999; \, …\)             \(…\,; \, 8000; \, 8001\)            \(66 \, 665;\, … \, ; \,66 \,667\)
b) Ba số chẵn liên tiếp
\(98; \, … \, ; \, 102\)                  \(996; \, 998; \, …\)              \(… \, ; \, 3 \, 000; 3 \, 002\)
c) Ba số lẻ liên tiếp
\(77; \, 79; \, … \)                 \(299; \, …; \, 303\)               \(…; \, 2 \, 001; \, 2 \, 003\)
Lời giải:
Hướng dẫn:
Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau \(1\) đơn vị.
Bài giải:
a)
\(998;\, 999; \, 1\,000\)             \(7 \, 999\,; \, 8000; \, 8001\)            \(66 \, 665;\, 66 \, 666 \, ; \,66 \,667\)
b)
\(98; \, 100;\, 102\)                  \(996; \, 998; \, 1000\)              \(2\,998 \, ; \, 3 \, 000; 3 \, 002\)
c) 
\(77; \, 79; \, 81\)                 \(299; \,301; \, 303\)               \(1\,999; \, 2 \, 001; \, 2 \, 003\)
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.