Trả lời câu hỏi C1 trang 50 -Bài 14 -SGK môn Vật lý lớp 8

Xét thí nghiệm hình 14.1 (trang 49 SGK):

- Móc lực kế vào quả nặng G rồi kéo từ từ theo phương thẳng đứng (sao cho số chỉ của lực kế không thay đổi) lên một đoạn \(s_1\) (H.14.1a). Lực nâng \(F_1\) của tay có độ lớn bằng trọng lượng \(P\) của quả nặng. Đọc số chỉ của lực kế \(F_1\) và độ dài quãng đường đi được \(s_1\) của lực kế

- Dùng ròng rọc động để kéo quả nặng G lên cùng một đoạn \(s_1\) (H.14.1b) một các từ từ sao cho số chỉ của lực kế không thay đổi. Lực nâng của tay bằng số chỉ của lực kế. Đọc số chỉ của lực kế \(F_2\) và độ dài quãng đường đi được \(s_2\) của lực kế

Hãy so sánh hai lực \(F_1\)\(F_2\).

Lời giải:

So sánh hai lực: 

\(F_1= 2.F_2\)

GHI NHỚ:

-Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học