Trả lời câu hỏi C6 trang 51 -Bài 14 -SGK môn Vật lý lớp 8

Để đưa một vật có trọng lượng P = 420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, theo hình 13.3, người ta phải kéo đầu dây đi một đoạn là 8m. Bỏ qua ma sát.

a. Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.

b. Tính công nâng vật lên.

Lời giải:

a. Khi kéo vật lên cao bằng ròng rọc động thì lực kéo chỉ bằng một nửa trọng lượng của vật, nghĩa là:

\(F = \dfrac{P}{2} = \dfrac{420}{2} = 210(N)\)

Dùng ròng rọc động lợi hai lần về lực nhưng thiệt hai lần về đường đi nghĩa là để đưa được vật lên độ cao h thì phải kéo đầu dây đi một đoạn \(l=2.h\)

\(\Rightarrow\)\(h=\dfrac{l}{2}=\dfrac{8}{2}=4(m)\)

b. Công nâng vật lên là: \(A = P.h = 420.4 = 1680(J)\)

GHI NHỚ:

-Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học