Trả lời câu hỏi C3 trang 96 - Bài 27 - SGK môn Vật lý lớp 8

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học.

Lời giải:

Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà và viên bi cũng như không khí xung quanh nóng lên.

GHI NHỚ:

- Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

- Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ