Trả lời câu hỏi C4 trang 96 - Bài 27 - SGK môn Vật lý lớp 8

Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng.

GHI NHỚ:

- Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

- Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Lời giải:

- Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

- Ném một vật lên cao: khi bay lên, động năng chuyển hóa thành thế năng; khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa thành động năng.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ