Học toán Online
Bài tập Project SGK Tiếng Anh lớp 10 trang 35
Bài tập Project SGK Tiếng Anh lớp 10 trang 35
Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.
(Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.)
Lời giải:
Câu trả lời tham khảo: Berdendang của Darah Muda (nhạc Dangdut)
1.
Where did it originate?
(Bài hát bắt nguồn từ đâu?)
Trả lời: It originated in Indonesia
(Nó bắt nguồn từ Indonesia)
2.
How long has it been popular?
(Bài hát đã phổ biến bao lâu rồi?)
Trả lời: It has been popular for more than four decades.
(Bài hát đã phổ biến được hơn 4 thập kỷ)
3.
What are its influences?
(Sự ảnh hưởng của nó?)
Trả lời: The song has become an indispensable part of every Indonesian's growing-up years and they still listen to it even now. 
(Bài hát đã trở thành một phần không thể thiếu trong những năm tháng trưởng thành của mỗi người dân Indonesia và đến bây giờ họ vẫn còn nghe nó)
4.
Do you like it?
(Bạn có thích nó không?)
Trả lời: Yes. The melody is very catchy.
(Có, giai điệu của nó nghe rất bắt tai)
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh