Giải bài tập Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số môn Giải tích lớp 12.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số SGK môn Giải tích lớp 12 – Giải bài tập Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số môn Giải tích lớp 12. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Giải tích lớp 12. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Bài 2: Cực trị của hàm số Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 4: Đường tiệm cận Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số Ôn tập chương 1 Giải tích 12 cơ bản
+ Mở rộng xem đầy đủ