Giải bài tập SGK Toán 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12 - SGK Hình học lớp 12 – Giải bài tập Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12 - SGK Hình học lớp 12. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Đại số và Hình học Hình học lớp 12. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Trả lời câu 1 trang 51 – SGK môn Hình học lớp 12 Cho hình lập phương...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 2 trang 51 – SGK môn Hình học lớp 12 Gọi S là diện tích xung...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 3 trang 51 – SGK môn Hình học lớp 12 Hình chóp S.ABC có đáy...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 4 trang 51 – SGK môn Hình học lớp 12 Cho hai điểm cố định...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 5 trang 51 – SGK môn Hình học lớp 12 Số mặt cầu chứa một...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 6 trang 52 – SGK môn Hình học lớp 12 Các đa diện sau đây,...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 7 trang 52 – SGK môn Hình học lớp 12 Cho tứ diện ABCD cạnh...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 8 trang 52 – SGK môn Hình học lớp 12 Cho hình lập phương...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 9 trang 52 – SGK môn Hình học lớp 12 Cho tam giác đều ABC...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 10 trang 52 – SGK môn Hình học lớp 12 Trong các mệnh đề sau...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 11 trang 52 – SGK môn Hình học lớp 12 Cho hình trụ có bán...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 12 trang 53 – SGK môn Hình học lớp 12 Một hình hộp chữ...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 13 trang 53 – SGK môn Hình học lớp 12 Một hình trụ có hai...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 14 trang 53 – SGK môn Hình học lớp 12 Một hình tứ diện...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 15 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 12 Trong các mệnh đề sau...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 16 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 12 Người ta bỏ ba quả...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 17 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 12 Người ta xếp 7 viên bi...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 18 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 12 Cho ba điểm A, C, B nẳm...
Xem chi tiết lời giải >