Giải bài tập SGK Toán 12 Ôn tập chương 3 giải tích 12 cơ bản

Ôn tập chương 3 giải tích 12 cơ bản

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Ôn tập chương 3 giải tích 12 cơ bản - SGK Giải tích lớp 12 – Giải bài tập Ôn tập chương 3 toán 12 cơ bản - SGK Giải tích lớp 12. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Đại số và Giải tích Giải tích lớp 12. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Giải bài 1 trang 126 – SGK môn Giải tích lớp 12 a) Phát biểu định...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 2 trang 126 – SGK môn Giải tích lớp 12 a) Phát biểu định...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 3 trang 126 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm nguyên hàm của các...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 4 trang 126 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính:a) \(\int{\left(...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 5 trang 127 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính:a) \(\int\limits_{0...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 6 trang 127 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính:a) \(\int\limits_{0...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 7 trang 127 – SGK môn Giải tích lớp 12 Xét hình phẳn D giới...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 1 trang 127 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính \(\int{\dfrac{dx}{\...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 2 trang 128 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính \(\int{{{2}^{\sqrt{...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 3 trang 128 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tích...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 4 trang 128 – SGK môn Giải tích lớp 12 Cho hai tích...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 5 trang 128 – SGK môn Giải tích lớp 12 Diện tích hình phẳng...
Xem chi tiết lời giải >
Giải bài 6 trang 128 – SGK môn Giải tích lớp 12 Cho hình phẳng giới...
Xem chi tiết lời giải >